Menu

Jätkusuutlikkus

  • Meie süsinikjalajälg

  • Peamine väljakutse

  • Meie ambitsioon

  • "Suur Viisik" algatus

Meie süsinikjalajälg

Nordic Milki
jalajälg

Piimal on suur mõju

Piim on maailma üks väärtuslikumaid ning enimlevinud põllumajanduslikke saadusi. Ka Eestis on piimatööstus üks juhtivatest toiduainetööstuse suundadest. Meie sektoril on keskkonnale ja ühiskonnale väga suur mõju, seega vastutab selle eest ka Nordic Milk.

Strateegia

Jätkusuutlikkus puudutab Nordic Milki mitut moodi. Ühelt poolt on igal meie tegevusel mõju keskkonnale, huvirühmadele ja ühiskonnale laiemalt. Samal ajal ei saa üle ega ümber ka välistest teguritest, mis meid mõjutavad. Meie eesmärk on vähendada mõlema osa negatiivset mõju ning kasutada ära just neid uusi võimalusi, mis toovad kaasa positiivseid muutusi.

Oleme kaardistanud Nordic Milki olulisemad mõjukohad ja loonud jätkusuutlikkuse strateegia, et seada fookus väga konkreetsetele keskkonda ja ühiskonda puudutavatele teemadele.

Tegeleme sellega nii ettevõtte siseselt kui ka väärtusahela üleselt. Me oleme piisavalt suured ja meie tegevusel on suur mõju.

CO2 JALAJÄLG 2023

Meie suurim vahetu mõju puudutab keskkonda, mis on meie jätkusuutlikkuse strateegia keskmes. Nordic Milki kasvuhoonegaaside jalajälje arvutamisel kasutasime enimlevinud kasvuhoonegaaside raporteerimise standardit “GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard”.

Peamine väljakutse

Muutus algab meist, aga ei lõppe meiega

85% jalajäljest moodustavad farmid

Toorpiima tootmine moodustab suurema osa piimatööstusega seotud emissioonidest. 85% nendest põhjustabki otseselt põllumajandus. Üliolulised on kõik algatused, mis aitavad põllumeestel vähendada meie tööstuse mõju kliimamuutustele. Ainult koos põllumajanduspartneritega saame muuta tarneahela keskkonnasõbralikumaks. Me oleme selleks valmis!

Roheline tarneahel

Ülejäänud 15% heitkoguste vähendamisest on otse meie kätes. Oleme kaardistanud tarneahela ja teinud konkreetse plaani, mis keskendub pakendite, jäätmekäitluse ja energiaga seotud mõjude vähendamisele.

Meie ambitsioon

Süsinikneutraalne tootmine hiljemalt aastaks 2050

Vähendame jalajälge

Oleme Eestis esimesed, kelle kliimakava on kinnitanud rahvusvaheline teadlaste initsiatiiv Science Based Targets Initiative (https://sciencebasedtargets.org/). Meie eesmärgid tulenevad otseselt Pariisi kliimakokkuleppest, et hoida kliimasoojenemine alla 1,5 kraadi. Meie plaan on aastaks 2030 vähendada mõjualas 1 ja 2 kasvuhoonegaase 70% (võrreldes aastaga 2020). Lisaks vähendame oma toodete jalajälge pakendite, kütuste, energiakasutuse, transpordi ja jäätmete osas 51,6%. Eraldi eesmärgiks on toorpiima jalajälje vähendamine 30,3%.

Viime oma mõju miinimumini

Nordic Milk otsib pidevalt võimalusi, kuidas oma keskkonnamõju vähendada. See nõuab ka meie partneritelt head tahet ja koostööd. Selleks oleme välja töötanud jätkusuutlikkuse programmi “Suur viisik”.

"Suur Viisik" algatus

  • Ei toidu jäätmetele

  • Enam funktsionaalseid tooteid

  • Hüvasti uus plastik

  • Tarneahel

  • Tootmine ja logistika

Ei toidu jäätmetele

Meie peamiseks tooraineks on piim. Liigume selles suunas, et meie kõige väärtuslikumast toorainest ei läheks tilkagi kaduma. Teekonnal farmist toidulauani on kasutusel erinevaid ressursse, mistõttu on iga jäätmetesse jõudnud toidu kilogramm otsene keskkonnakahju. Kui hoiame toitu, hoiame oma planeeti.

1. Muudame märgistust piimatoodetel

Selleks, et vähendada toidukadusid, läheme oma tootevalikuga üle „Kõlblik kuni“ märgistuselt „Parim enne“ märgistusele. Märgistuse muutmine annab võimaluse tooteid säileaja lõpus annetada ning saame teha paremat teavitustööd toiduraiskamise vähendamisel. Vaata rohkem infot siit https://www.tere.eu/kestlikkus

2. Annetame toitu

We will donate all edible products approaching the end of their shelf life to the charity organisation Food Bank.

3. Vähem toidujääke

Nii vadaku kui ka ebastandardsed tooted saadame biogaasijaama või lähikaudsetesse farmidesse loomatoiduks.

Enam funktsionaalseid tooteid

Toote- ja tooteprotsessi arendus aitavad meil liikuda väiksema jalajäljega tootevaliku suunas. Samal ajal suudame säilitada toodete toitainerikkuse.

1. Innovatsioon

Me töötame pidevalt välja uute koostistega tooteid, mis vähendavad meie süsiniku jalajälge. Teeme koostööd ka teadlastega, et töötada välja funktsionaalsemaid tooteid, mis kujundavad ümber traditsioonilisi toidukategooriaid. Tere Helluse tooted (ME3 bakteriga ja Hi!Fiber) on selle koostöö edukateks näideteks.

2. Vähem suhkrut

Oleme vähendanud oma toodetes lisatud suhkute hulka ning liitusime Eesti Toidutootjate suhkrute vähendamise hea tahte leppega, et teha seda ka edaspidi.

3. Taimsed alternatiivid

Nordic Milki üks kasvav haru on taimse toidu bränd Deary, mis pakub keskkonnasõbralikemaid alternatiive tavalistele piimatoodetele.

Hüvasti uus plastik

Pakend on tähtis, et toit oleks ohutu. Nii tekib võimalikult vähe toidujäätmeid. Sama oluline on, et pakendite keskkonnamõju on võimalikult väike. Aastaks 2030 saab kõiki meie pakendeid ringlusesse võtta ning kasutusel olev plastik pärineb taastuvatest allikatest või taaskasutatud toormest.

1. Vähendame plastikut pakendites

Oleme investeerinud uutesse pakendamisliinidesse, et meie pakendites oleks vähem plastikut. Näiteks pärast madalamate piimapakikorkide kasutuselevõttu vähenes plastiku kogus 18 tonni aastas. Ka jogurtitopsid on tänaseks 30% õhemad. Otsime pidevalt uusi võimalusi, et vähendada plastiku, aga ka pakendite enda kogust.

2. Materjalide taaskasutus

Kasutame oma toodete transpordil korduvkasutatavaid Bepco kaste, mis aitavad aastas säästa 200 tonni kartongi.

3. Koostöö partneritega

Teeme koostööd Pakendiringluse ja tarnijatega ning õpetame ka tarbijaid pakendeid õigesti käitlema. Näiteks leiab meie pakenditelt juhiseid, kuidas pakendeid liigiti koguda.

Tarneahel

Suurim osa meie süsiniku jalajäljest moodustab sisseostetav tooraine. Seetõttu keskendume väärtusahelas just sellele osale.

1. Aitame farmidel muutustega kaasa minna

85% meie jalajäljest moodustab toorpiim. See on nii väärtusahela kui ka keskkonna juures võtmekoht. Positiivseks muutuseks suurendame koostööd farmide ja teadusasutustega, et leida uusi võimalusi piima jalajälje vähendamiseks just farmides.

2. Loomade heaolu tagamine

Lehmade heaolu on hea piima aluseks. Igast lehmast sõltub, kas piima on piisavalt ning kas piim on piisavalt toitainerikas. Me jälgime, et loomad elaksid heades tingimutes, et neil oleks maitsev ja rikkalik toidulaud, et nende tervis oleks korras ja nende heaolu eest kantakse hoolt. Mida tervemad on lehmad, seda rohkem annavad nad piima.

3. Kestlik tooraine

Aastaks 2030 kasutab Nordic Milk 100% jätkusuutlikku ja õiglasele kaubandustavale vastavat toorainet. See puudutab eriti kakaod ja palmiõli. Lisaks hoolitseme, et meie tarneahel oleks nii lühike kui võimalik ja tooraine tuleks võimalikult lähedalt.

Tootmine ja logistika

1. Toiduohutus

Meie peamine eesmärk on toota tervisele ohutuid kõrge kvaliteediga tooteid, pidades kinni toiduohutusreegliteset. Meie tootmisüksused vastavad BRC ja FSSC 22000 standartitele.

2. Töötajate heaolu

Meie inimesed on Nordic Milki kõige väärtuslikum osa. Me soovime tagada oma töötajate ohutuse ning vaimse ja füüsilise heaoolu. Samuti peame silmas arenguperspektiivi ja pakume koolitusvõimalusi. Soovime olla eeskujuks võrdsete võimaluste loojana ning soodustada mitmekesist töötajaskonda, kus puudub diskrimineerimine.

3. Üleminek jätkusuutlikele energiaalikkatele

Oma tootmises kasutame ainult rohelist elektrienergiat. Praegu on töös plaan minna üle naftavabale transpordile ja juba esimene gaasienergial piimaveok kogub Eesti farmidest piima.

4. Tootmisüksuste efektiivsus

Uuendame pidevalt oma tootmisüksusi, et need oleksid ressursi- ja energiatõhusamad.